Charakteristika postáv

Komorná/ník: Postava komornej je charakteristická tým, že sa zväčša zdržiava v priestoroch pre zamestnancov, no je stále pripravená pomôcť či už účastníčkam, hosťom v paláci alebo svojim nadriadeným či samotnej kráľovskej rodine. Mali by chovať k hosťom a účastníkom/čkám selekcie úctu presne ako ku kráľovskej rodine. Svoju úctu dávajú najavo vykaním a poslušnosťou. Na plesoch sa zúčastňuje aj ako obsluha a ak ples nie je určený aj pre zamestnancov, nesmie sa zúčastňovať na žiadnej zábave a tanci. Flirtovanie s účastníkmi je prísne zakázané a flirt so zamestnancami na verejných priestranstvách tiež. Komorná má možnosť opustiť brány paláca ak nie je v službe a môže sa zdržiavať v meste. Komorná/ník je v paláci veľmi dôležitá postava. Udržiava chod paláca a vždy pomáha a tiež sa dozvie veľa veci ako prvými. Je verejným tajomstvom, že komorná, či komorník dokáže zamiešať karty vo veľa prípadoch k čomu pomáha aj ich výzor, lebo sú väčšinou veľmi pekné, aby dostatočne reprezentovali palác a kráľovskú rodinu.


Strážnik: Veľmi dôležitá osoba v paláci a aj mimo neho. Na strážcoch stojí celá obrana paláca a ochrana ľudí v ňom. Povolanie strážcu je veľmi vážené a cenené. Nikto iný sa nedostane tak blízko ako strážcovia v ochrane tých najdôležitejších ľudí v krajine. Samozrejme, majú veľmi tvrdý výcvik a tiež sa musia správať s najväčšou úctou. Majú zakázané tykať účastníkom/čkám a hlavnou náplňou ich práce je chrániť kohokoľvek v paláci. Počas veľkých akcii ako sú plesy sa im často mení služba a vtedy majú prísne zakázané sa nejako podieľať na zábave plesu, či na svojej vlastne zábave. Ak je ples určený pre zamestnancov a oni nie sú v službe, môžu sa ho zúčastniť a zabaviť sa. Každý jeden z nich má možnosť podať žiadosť na prevelenie na front ak je to v krajine potrebné. Mimo služby majú dovolené sa pohybovať všade, kde je to prístupné zamestnancom a tiež v meste. Počas služby sú stanovené pravidelné obchádzky, ktoré sa musia dodržiavať. Počas služby je prísne zakázané zhovárať sa s účastníkmi/čkami až kým ich neoslovia. Zakázaný je aj flirt na verejnosti a to hlavne s účastníčkami selekcie. Ak bude strážca prichytený s účastníkom/čkou, čaká ho tvrdý trest, ktorý je na uvážení kráľovskej rodiny.


Dvorná dáma a radca: Ďalší dôležitý ľudia v paláci, ktorý sú pravými rukami kráľovskej rodiny. Dvorné dámy sú neodmysliteľnou súčasťou paláca a spoločnosti pri kráľovnej alebo princeznej. Sú vzorom etikety a dokonalého správania. Oni sa učili od kráľovskej rodiny a tie zase podávajú svoje nadobudnuté vedomosti ďalej. Za žiadnych okolností by nemali stratiť zmysel pre etiketu a dokonalé správanie. Sú vždy nápomocné a sú tieňom kráľovnej či princeznej. Radcovia sú zase nápomocní v právnych veciach, podávajú triezvy pohľad na prejednávanú vec v krajine. Orientujú sa vždy na určitú oblasť v krajine a vo svojej práci sú vynikajúci. Slúžia kráľovskej rodine až kým ich oni sami nepošlú preč. Aj pre nich platia prísne pravidla etikety. Vždy sú po ruke a neodmietajú pomoc. Vzťah s ostatnými zamestnancami je čisto profesionálny a to hlavne na verejnosti. Nemali by vyzývať zamestnancov do tanca ak ten ples nie je určený ja pre nich. Zúčastňujú sa na plesoch a večierkoch ako podpora kráľovskej rodiny, tiež často cestujú spolu s nimi na zahraničné cesty.


Rebel: Ľudia, ktorí nedodržiavajú pravidlá, alebo aspoň nie pravidla etikety či slušného správania. Rebeli sú ľudia, ktorí túžia zničiť kráľovskú rodinu alebo minimálne zrušiť kastový systém. Delia sa na Južných a Severných. Ich základne sa rozprestierajú v provincií Panamy a to pre Južných rebelov a pre Severných je provincia Whites. Južní boli vždy drsnejší a neštítili sa ničoho a hlavne nie zabíjania. Robili a robia to pre radosť a potešenie. Kdežto to Severní sú miernejší a len málokedy po nich zostane spúšť mŕtvych. Obe skupiny majú svojich vodcov a podriaďujú sa jedine im. Oni určujú pravidla a oni sú strojcami všetkého, čo urobia. Rebeli môžu byť začlenení aj do normálnej spoločností. Sú to často ľudia, ktorí ich podporujú a získavajú pre nich informácie. Môže to byť ktokoľvek a robiť pre nich čokoľvek.


Zahraniční hostia: Sú to väčšine prípadov princezné alebo princovia z iných krajín, ktoré majú priateľské vzťahy s Illeou alebo prišli rokovať o zlepšení vzájomných vzťahov, no môžu prísť žiadať o spojenectvo či len vojnovú pomoc pre ich krajinu. V ostatných prípadoch môžu prísť aj zahraniční radcovia či diplomati. Tí pricestujú zväčša iba kvôli spojeneckým dohodám. Všetci hostia sa zúčastňujú akcii v paláci ako sú plesy či večierky a sú v paláci vítaní na akúkoľvek dlhú dobu. Často sa spojenectva medzi krajinami vytvárajú aj sobášmi detí, či už dohodnutých alebo z lásky. Hostia nemajú v paláci nič zakázané. Sú to osoby skoro takej hodnosti ako samotná kráľovská rodina a každý sa k ním tak aj správa, no predsa nesmú zasahovať do vnútornej politiky zeme.


No postava môže mať akékoľvek povolanie. Ako napríklad kuchár či koniar v paláci. Alebo napríklad lekár či štylistka. V meste je mnoho možností povolaní. Či už to bude učiteľ, lekár, fotograf alebo zatiaľ iba študent. Možnosti je naozaj veľa, len treba byť kreatívny. Všetko je len na vás a na tom, akú postavu si vytvoríte.