Illéa Today

Najpopulárnejší televízný kanál a časopis v krajine

Každý občan chce byť v obraze a vedieť, čo sa v jeho krajine deje. Nehovoriac, ak začne Selekcia! Reportéri na akciách a plesoch budú spovedať mladé, nádajné kráľovny, hostí, ale aj kráľovskú rodinu. Rozhovory, módná polícia či momentálna situácia v krajine- to všetko tam nájdete! Avšak treba si dávať pozor. Najmä mladé slečny! Illéa Today vás môže vyniesť až k oblakom, ale rovnako vás aj pred celou krajinou potopiť. Nikto z reportérov si nekladie servítku pred ústa a neboja sa opýtať aj na tie najintímnejšie veci a nakoniec vašu odpoveď úplne pretočiť. Nikdy neviete, čo nové sa o sebe dočítate. Setkaly jsme se tím, že si hráči mysleli, že si na nich A-team vybíjí mindráky apod. Tak to samozřejmě není, ale nakonec jsme na základě vašich vlastních návrhů a požadavků jsme zavedly to, že Today ode dnes píše magazín skupinka hráčů. Pamatujte, že Today je bulvár!

Najnovšie číslo! 


  • Nová Selekce je tady! 
  • Žhavé rozhovory
  • Jak vidí Selekci lid? 
  • Je princezna připravená?
  • Máte na Selekci?