Izby Hostí

Zde jsou ubytování zahraniční hosté, jež zavítali do Illei kvůli Selekci či za záměrem vylepšení vzájemných vztahů zemí a z jiných důvodů. Jedná se o honosné pokoje a hostům jsou k dispozici všichni služební v paláci.