Provincie

Allens je nad Carolinou a na východ od Kentu. Nepříliš bohatá provincie, u pobřeží poměrně dosti soustředěný rybolov. Co se týče postav z knih oficiální série, pocházela odtud kupříkladu Ashley Brouilette či Carter Woodwork.

Angeles, panuje přesvědčení, že to byla původně Kalifornie a název je odvozen od Los Angeles. Naleznete v této provincii hlavní město i s královským palácem. Bydlí zde celá královská rodina, z knih odtud pocházela Elise Whisks.

Provincie Atlin byla nejspíše pojmenována podle oblasti kolem jezera Atlin v Kanadě. Nachází se zde nádherná příroda, která je chráněna jednou z největších přírodních rezervací Illei.

Má se za to, že provincie Baffin je odvozena od Baffinova ostrova, což je kanadský ostrov a území Nunavut. Zde je velmi rozvinut textilní průmysl. Ohledně knih, odsud pocházela Camille Astor.

Bankston je poměrně velká přímořská provincie, dost peněz zde těží z turistiky, jelikož se Bankston nalézá u skupiny ostrovů, a pokud vám nevadí chladnější kraje, málokde najdete krásnější zimní krajinu. Odtud. pocházela Natalie Luca z oficiálních knih Selekce.

Belcourt je pro změnu jedna z provincií blízko Angeles, která je proslulá výrobou luxusních parfémů a kosmetiky. Hodně se zde dbá i na estetiku celkově, parky bývají vždy upravené a již brzy na jaře plné květin a veselých barev.

Bonita je provincie, jejíž název ve španělštině znamená "krásná". Je to nejspíše tím, že na tomto místě kdysi mívalo Španělsko kolonie. Hodně tamních lidí umí plynule španělsky, stejně jako odtamtud pochází skvělí tanečníci.

Carolina je provincie, která kdysi bývala rozdělena na jižní a severní. Odtud pocházela America Singer. Nejkvalitnější řezbářské práce pochází právě z Caroliny, včetně výroby těch nejlepších hudebních nástrojů.

Název provincie Calgary je nejspíše odvozen od města Calgary v Kanadě. Hodně oblíbené jsou tu zimní sporty, přestože už je zde o něco teplejší podnebí. Přesto krasobruslaři odsud pravidelně vyhrávají nejvyšší soutěže v Illei i ve světě.

Clermont je v zásadě moderní Florida, jelikož se na tehdejší Floridě nacházelo město jménem Clermont. Dnes je zde velice populární modeling, ale nadšenci adrenalinu a legrace ocení i největší zábaví park v Illei. Celesta Newsome byla z Clermontu.

Columbia je provincie, která byla pojmenována po britské kolonii. Nemůže to být po starém státu Columbia, kvůli rozdílnému psaní, ale mnozí o tom stejně uvažují. Jedna z velkých provincií, obchod zde vzkvétá. Známá je též výrobou šperků. Kriss Amber ze série knih pocházela právě odtud.

Dakota, malá vnitrozemská provincie, která patří ve všech ohledech mezi ty průměrné. Kdysi to byla Severní a Jižní Dakota. Je zde však hodně sedmých, kteří pracují v těžebním průmyslu. Při odkazu na knihy bychom mohli jako rodačku zmínit Tiny Lee.

Denbeigh je provincie střední velikosti, která se proslavila hlavně kvalitní výrobou elektroniky, jež se za poslední dobu začala poměrně rozvíjet i díky kvalitnímu vzdělání.

Dominica je ostrovní provincie v oblasti Malých Antil v Karibském moři. Kdysi zde bývala Dominikánská republika. Hodně se zaměřuje na chování a lov zvířat.

Provincie Fennley přímo sousedí s Angeles. Proslavená je hlavně kvalitní výrobou automobilů, přičemž má v tomto odvětví v celé Illei monopolní postavení.

Hansport je další z provincií, která končí přímo u oceánu. Je zde několik velice důležitých přístavů, lodní doprava se zde akumuluje, dost peněz plyne právě z poplatků za proplutí lodí, či skladování přímo ve skladech.

Věří se, že Honduragua byla zemí Honduras a Nikaragua se sídlem ve Střední Americe. Z celé Illei zde naleznete nejvíce továren, které bohužel dosti znečišťují ovzduší, tudíž je tu také největší procento nemocných a postižených. Zároveň také největší úmrtnost novorozenců. Pocházela odtud kupříkladu jedná z minulých královen Illei, Amberly Schreave.

Hudson je jedna z největších provincií. Sice většinou nikterak důležitá, pokud nepočítáte, že působí jako největší výrobce zbraní. Také zde probíhá námořní vojenský výcvik, kotví zde válečné lodě.

Kent je v zásadě moderní Ohio. Nalézají se zde největší jezera a s nimi spojené nádrže, které působí jako zdroj pitné vody. Hodně se zde též klade důraz na potravinářství a chov ryb. Pocházela odtud Marlee Tames.

Labrador je též jednou z poměrně velkých provincií, i když poněkud nehostinou. Vznikla spojením Newfoundlandlandu a Labradoru. Dnes se zde cvičí a chovají psi. Pro některé je též dobré zmínit, že je zde vyráběna nejkvalitnější vodka.

Lakedon je jedna z těch okrajových provincií, která je možná leda důležitá polohou, nikterak svou obchodní činností. Přesto odsud pochází ty nejlepší výrobky z kůže, jako jsou luxusní kabelky, potahy na nábytek, bundy či boty.

Na severu od Angeles leží provincie Likely, jež se zaměřuje hlavně na sklářský průmysl. Kromě toho se pracuje též s keramikou a porcelánem. Často v menších dílnách, ale výrobky jsou o to kvalitnější a žádané i na zahraničním trhu.

Midston sice není ani nejbohatší, ani nejkrásnější provincií, avšak mnoho lidí by ho považovalo za ráj na zemi, jelikož je známá hlavně tím, že je zde vyráběna ta nejlepší čokoláda stejně jako jiné cukrářské výrobky.

Ottaro pravděpodobně vzniklo spojením názvů Ontario a Toronto. Též nepříliš zajímavá provincie, pokud však nejste fanoušci hokeje, v tom případě si zde přijdete na své.

Paloma je jedna z těch nejkrásnějších a na počasí nejpříjemnějších provincií, tudíž je zde na pobřeží soustředěn turistický ruch. Za zmínku stojí i lov perel, které se zde následně opracují, občas se z nich dokonce i vyrábí šperky.

Panama je provincie nacházející se nejvíce na jih což má vliv i na zdejší obyvatelstvo. Je zde Panamský průplav, který byl vždy důležitý pro lodě a transport zboží i lidí. V dnešní době však přepadávají lodě rebelové, kvůli kterým se sem posílají vojáci, i když se mnohdy nevrací zpět. Kdysi tu bylo sídlo radikálních rebelů. Zdá se, že tuto základnu alespoň částečně obnovili.

Sonage se nalézá na jih od Angeles. Je tu kromě Angeles největší zastoupení lidí z druhých a třetích kast. I proto zde vzkvétá modeling, herectví, či žurnalistika, bohužel vedená nepříliš důvěryhodným bulvárem.

Sota, tato provincie vznikla pravděpodobně spojením Minnesoty and Sarasoty a Wisconsinu. Rozhodně bychom vám tuto provincii doporučili, pokud byste chtěli studovat jazyky, na něž je tu kladen velký důraz. Henri Jaakoppi z knih pocházel také ze Soty.

St. George, ačkoliv se to nezdá, je pro monarchii důležitou provincií. Nalézá se zde národní banka, přičemž se tu i tisknou bankovky a razí mince. Též je tu velké zastoupení čtvrtých, díky čemuž vzkvétá obchod.

Provincie Sumner se nalézá v místě, kde kdysi býval Texas. Toto území je v dnešní době poměrně řídce osídleno a spíše slouží jen jako křižovatka mezi významnějšími provinciemi. Za zmínku stojí snad jen úchvatná scenérie polopouštní krajiny a výroba whiskey.

Tammins je kolébkou vzdělání v této monarchii. Už to napovídá, že zde žije hodně třetích, úroveň vzdělání je zde asi nejvyšší, přesto nepatří provincie k nejbohatším, kvůli poměrně pasivnímu obchodu. Na druhou stranu zde najdete i největší knihovnu, kromě té v Angeles, tahle je však veřejná.

Panuje přesvědčení, že Wawerly byl původně především New York. Už to naznačuje, že má v obchodu přeci jen monopolnější zastoupení, než jiné provincie. Též je však nutno podotknout, že je zde také největší kriminalita. Možná i kvůli bohatému nočnímu životu, který vzkvétá i přes zákaz vycházení.

Whites je provincie na severozápadě země v oblasti bývalé Aljašky a Kanady. Nepříliš obydlená kvůli těžkým podmínkám a tuhým zimám. Často jsou sem na výcvik posílání noví rekruti, aby si zvykli v extrémních podmínkách. Na druhou stranu se zde hodně rozrůstá černý trh kupříkladu s kůží, masem, kly apod.

Yukon je kupodivu zajímavou provincií, která se nalézá též na území někdejší Aljašky a Kanady. Kdysi i zde propukla zlatá horečka, po které zůstaly škody na prostředí, jež se však samo rychle zotavilo. To vedlo k rozborům půdy, vznikům výzkumných center, která v průběhu let prošla modernizací a dnes se zde kupříkladu vyrábí léky.

Zuni, která leží na místě, kde kdysi bylo Nové Mexiko, není úplně nejlepším místem k životu pro někoho, kdo nemá tuhý kořínek. Je zde druhá nejvyšší kriminalita v zemi, černý trh, dokonce i tajná kasina a bordely.