Rowan Greyford

Jméno a příjmení: Rowan Greyford

Kasta: Druhá

Provincie: Angeles

Status: Rebel

Věk: 27 let

Váha: 81 kg

Výška: 187 cm

Jméno FC: Ian Somerhalder

Charakteristika:

Rowan je známy svojou morálnou labilitou, alebo skôr ambiguitou; niekto by povedal, že schádza ľudkosť a že používa všetky možné prostriedky len na to, aby dosiahol svoj cieľ. Vo všeobecnosti by sa však dalo povedať, že je arogantný a sarkastický so štipkou drsného humoru, čo nesadne každému a len ťažko si robí priateľov, ktorí by videli cez jeho primárne a predovšetkým povrchné vlastnosti. Pre Rowana nie je problémom dokázať svoju pointu, nech už je to čokoľvek - má len málo rešpektu voči ľudskému životu, ak žiaden a častokrát je popisovaný ako sadistický a vysoko sebadeštruktívny; pije vo veľkom a nie je osobou, ktorá sa štíti pôžitku akéhokoľvek druhu. O to viac sa však dokáže zosúladiť so všetkými vrstvami rebelov, ktorí môžu mať aj omnoho agresívnejšie taktitky, ako pasívni stratégovia sediaci na svojich hniezdach. Je však obdarený obrovskou trpezlivosťou a v skutočnosti nič nerobí nerozvážne aj napriek jeho vonkajšej nestabilnej rozvahe. Rád načúva a využív všetky informácie k dispozícii na to, aby urobil čo najefektívnejšie rozhodnutia. Tieto kalkutlatívne, takmer psychopatické rozhodnutia sú však reflektované jeho minulosťou. Rowan vždy túžil byť nekompromisným ako jeho otec, no stále vzhliadal k nežnosti a empatii jeho matky. Jeho sklamanie systémom,ktorý vyprodukoval jeho otca a vraha jeho matky Charlotte, sa prejavil nielen v snahe systému v každom momente subverzívne vzdorovať, ale priam ho zničiť až zo základov. Má veľmi radikálne a antifundamentalistické názory a považuje zkorumpovaný a sebapôžitkársky život limitovaný len pre určitú kastu ľudí ako nespravodlivý - slobodná vôľa rozhodnúť sa žiť akýmkoľvek spôsobom bez limitov je preňho utópiou, aj keď len v čisto sebeckých cieľoch. Často premýšal aj nad potencionálom toho, že jeho krv neskončí ním a ž má v skutočnosti brata tak, ako u to Nathaniel povedal, ale aj neznámym potomkom, o ktorom nemá žiadne poňatie, no jeho pýcha mu nedovolia investigovať túto záležitosť ďalej. Rowan sa len ťažko kontroluje, je impulzívny, ale zároveň v krititkých veciach si sadne a venuje rozhodnutiu myšlienku. To neznamená, že je plný protikladov, no zostáva v stále zápasiacej morálnej nejasnostni a osobnostnom boji nad tým, či preváži výchova matky, alebo otca a túžba po pomste a dokázaní toho, že je hodný svojho mena. Vo vlastých slovách, Rowan je taktiež veľmi pomstychtivý a ambiciózny a ašpiruje na vodcu rebelov.

Je len ťažké povedať, ako by byl v skutočných a úprimných vzťahoch či už priateľských, alebo romantických, keďže Rowan je zvyknutý hrať určitú rolu vhodnú pre daný moment. Tieto anomálie by sa vyskytly len v nezvyčajných situáciách alebo v prípadoch, keby si vytvoril vzťahy, ktoré nieoč skutočne znamenajú.

Minulost:

Mal možno osem rokov, keď si uvedomil, že jeho idol nie je vlastne vôbec idolom; otec, ktorý bol strážcom domova a toho, čo znamenalo bezpečie, teplo náručia rodičov, či akejkoľvek stability nebol vlastne tým, čím sa javil. Rowan nevedel vlastne, či je to jeho vinou - bol synom, akého si vedúci stráže zaslúžil! Darilo sa mu takmer vo všetkých aspektoch a očakávalo, sa že prevezme oprate stráže, aj keď až o pár dekád a dokonca ja po smrti jeho otca Nathaniela. V skratke, Rowan bol celkom normálnym dieťaťom, no v zákulisí v pomyselne normálnej rodiny sa plížila temnota, ktorú len málokto spoznal, až na jej požieračov. Prvým bola hlavne Rowanova matka, ktorá sa rada a často oddávala vo svojej službe koordinátorky kráľovských udalostí rôznym potešeniam, či už to boli úplatky, ktoré príjmala alebo dávala vo forme jej tela. Dokonca sa hovorilo, že ten rok, kedy v Rowanových piatich rokoch strávila mimo svojej služby, nešťastne otehotnela s jedným z hodnostárov. Alebo šľachty; jeden môže len hádať, kde sa Rowanov súrodenec nakoniec objavil a či vôbec o jeho skutočnej totožnosti niekto vie a kto je v konečnom prípade jeho otcom. Jediné, čo malý chlapec vedel, že jeho život sa začal odvtedy pomaly, ale isto meniť. Nathaniel síce so svojou ženou ostal aj napriek jej deviácií od manželských sľubov, no jeho zúrivosť mala inú formu v častom fyzickom, no i psychickom týraní, ktoré vyvrcholilo jej vraždou a Nathanielovym uväznením. Rowan strávil zbytok času v pestúnskom systéme slúžiaceho jeho kaste, no nikdy už nebol stelárnym žiakom, ako kedysi. Po tom, čo dovŕšil osemnásť rokov, dostal sa do výcviku pre stráž presne tak, ako to od neho jeho otec očakával, ako aj jeho matka, robiac to hlavne pre jej pamiatku. V učení a mučení nachádzal síce svoj talent, no jeho excelovanie nemohlo byť žiť v tieni jeho prehrešekov voči kódu študentov: Rowan často a s veľkou obľubou opúšťal priestory školy a nachádzal potešenie v lonách žien mladých i starých, čo vyvŕšilo v jeho diskvalifikácii z programu. Svoje pocity začal utápať v alkohole a dekadentnosti; to, čo ostalo z jeho dedičstva zostalo rozflákané naprieč nelegálnych nevestincov a špekulantov s kartami v hrách, čo Rowan vždy prehrával. Preto netrvalo dlho, než si ho rebeli všimli, predovšetkým jeho arogantnosť a neustálu snahu sabotovať seba a všetko, čo stráže plánovali. Deštruktívne sklony bolo niečo, čo mohli aktívne využiť, či už v asymetrickom násilí, alebo v jednoduchosti toho dať niekomu dôvod a spôsob, ako svoje pocity, frustrovanosť a zmätenosť ventilovať. Rowan sa preto pridal k rebelom vo svojich 24 rokoch sa pridal k rebelom ako ambiciózna zložka ich síl. To však ešte neznamenalo, že ich moc bola natoľko silná, aby ho kontrolovala; do dnes je videný ako divoká karta rebelov a častokrát vzbudzuje veľmi vášnivé debaty a pocity u istých členov hnutia, predovšetkým svojími radikálnymi metódami a snahou ašpirovať na vodcu rebelov, aby tak pretrvoril spoločenstvo na agresívnu silu, s ktorou sa len ťažko dá zápasiť.